Wonen

In Lemele bestaat een grote animo voor huur- en koopwoningen om zowel jong als oud in het dorp te behouden. Om de bouw van betaalbare woningen voor inwoners van Lemele mogelijk te maken is de vereniging LemeleWoont opgericht, een CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap). Het CPO houdt in dat een groep mensen een aantal kavels koopt en hierop woningen op maat gaat bouwen.

Het CPO kan ontstaan vanwege grote vraag en wensen vanuit inwoners met betrekking tot huur- of koopwoningen. Ieder lid is hierbij als het ware zijn/haar eigen projectontwikkelaar. Door gezamenlijk te ontwikkelen kunnen woningen bovendien goedkoper tot stand gebracht worden dan bij reguliere projectontwikkeling en individuele zelfbouw.

Zodoende is de Vereniging ‘CPO Wonen Lemele’ opgericht. Alle leden nemen gezamenlijke beslissingen gedurende het hele traject van ontwikkelen en bouwen. Architectenbureau The Citadel Company is betrokken geraakt bij dit plan. Het hogere doel is om mooie, goede woningen te ontwikkelen dat aan ieders eisen voldoet. Denk hierbij aan budget, duurzaamheid en overige individuele wensen.

Indien u meer informatie wilt over CPO Lemele, kunt u contact opnemen met Joost Ellenbroek (voorzitter CPO Lemele) joost232@hotmail.com of via cpowonenlemele@gmail.com.

Oud Papier

In Lemele kan men het oud papier brengen naar Doornsteeg 20 te Lemele op maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 18.00 en zaterdag van 9.00 tot 15.00. Het papier kan in de container op het erf gelegd worden. Mocht de container er niet staan, dan kunt u het papier kwijt in de schuur links op het erf. Het geld wordt gebruikt ten behoeve van projecten vanuit de Ichthus kerk in Lemele.