Subsidie

Evenals in voorgaande jaren zal het bestuur van Plaatselijk Belang Lemele (PBL) in 2020 financiële ondersteuning bieden aan projecten en evenementen die de sociale cohesie binnen Lemele (dorp + buitengebied) versterken. Wij nodigen u van harte uit te onderzoeken of door u geplande activiteiten voldoen aan de criteria die PBL daarvoor heeft opgesteld en indien dat zo is een aanvraag op te stellen.

Dien uw aanvraag (of aanvragen!) vóór 1 februari 2020 in bij het secretariaat van PBL. Het bestuur behandelt de ontvangen aanvragen in de februarivergadering en u hoort kort daarna wat ten aanzien van uw aanvraag besloten is.

Zoals ook in de voorwaarden vermeld staat, worden subsidieaanvragen die na 1 februari binnenkomen wel in behandeling genomen, maar u moet er dan wel rekening mee houden dat het beschikbare subsidiebedrag al grotendeels of zelfs geheel aan anderen is toegezegd.
De voorwaarden voor het aanvragen van een subsidie, zijn hier te vinden.

Wilt u subsidie aanvragen, bekijk dan eerst de subsidiecriteria en bepaal of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Voldoet uw aanvraag aan de voorwaarden, vul dan het aanvraagformulier in op deze pagina. U kunt het formulier ook downloaden en opsturen naar:

Kerkweg 7
8148 PX Lemele
info@pblemele.nl

In onderstaand overzicht ziet u waaraan eerder subsidie is verleend:

 • Ichtus

 • Bowlsclub

 • Lemels Arfgoed

 • Bargzangers

 • Dodenherdenking

 • Autorodeo

 • Oud-Hollandse markten

 • CPO

 • Lemele Creatief

 • Dibbes BBQ Festival

 • Lemele gaat LOS

 • Ontmoetingen ouderen: koffie-ochtenden, huifkartocht en eten met ouderen

Vraag hier uw subsidie aan