De werkzaamheden aan de parallelweg van de N347 zijn afgerond. Van september tot begin
december 2021 heeft de provincie Overijssel, samen met aannemer Schagen Infra BV,
onderhoud werkzaamheden uitgevoerd. De parallelweg van de N347 en fiets paden van de
N347 zijn aangepakt. De parallelweg is afgelopen week open gesteld voor het verkeer, deze
week worden de werkzaamheden aan de fietspaden van de N347 afgerond en worden ook de
fietspaden opengesteld voor gebruik.