Het CPO Wonen Lemele wil investeren in duurzaam bouwen. Het CPO heeft als doel woningen te zoeken en
bouwen voor starters en senioren die in Lemele willen blijven wonen om zodoende de leefbaarheid van een
kleine kern, als Lemele te blijven continueren en stimuleren. De komende jaren streeft het CPO, samen met
Plaatselijk Belang Lemele, naar een DorpsAmbitiePlan, waardoor mensen naar tevredenheid en met plezier
kunnen wonen binnen en buiten het landelijk gelegen Lemele.

In de periode van 27 september tot en met 11 oktober kan er gestemd
worden. We hopen op jullie steun; alvast bedankt!

Zie ook:
https://www.facebook.com/CPO-Wonen-Lemele-300910503849868
cpolemele@gmail.com