Evenals in voorgaande jaren zal het bestuur van Plaatselijk Belang Lemele (PBL) in 2019 financiële ondersteuning bieden aan projecten en evenementen die de sociale cohesie binnen Lemele (dorp + buitengebied) versterken. Wij nodigen u van harte uit te onderzoeken of door u geplande activiteiten voldoen aan de criteria die PBL daarvoor heeft opgesteld en indien dat zo is een aanvraag op te stellen.

Dien uw aanvraag (of aanvragen!) vóór 1 februari 2019 in bij het secretariaat van PBL. Het bestuur behandelt de ontvangen aanvragen in de februarivergadering en u hoort kort daarna wat ten aanzien van uw aanvraag besloten is.

Zoals ook in de voorwaarden vermeld staat, worden subsidieaanvragen die na 1 februari binnenkomen wel in behandeling genomen, maar u moet er dan wel rekening mee houden dat het beschikbare subsidiebedrag al grotendeels of zelfs geheel aan anderen is toegezegd.
De voorwaarden en het aanvraagformulier gaan hierbij als bijlage en zijn ook te vinden op www.lemele.info.

Wilt u subsidie aanvragen, klik dan op subsidiecriteria en bepaal of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Voldoet uw aanvraag aan de voorwaarden, vul dan het aanvraagformulier in onderaan de pagina en stuur of mail deze naar het secretariaat van Plaatselijk Belang Lemele:

Kerkweg 7
8148 PX Lemele
info@pblemele.nl

In onderstaand overzicht ziet u waaraan in 2018 subsidie is verleend:
• Ichtus
• Bowlsclub
• Lemels Arfgoed
• Bargzangers
• Dodenherdenking
• Autorodeo
• Oud-Hollandse markten
• CPO
• Lemele Creatief
• Dibbes BBQ festival
• Lemele gaat LOS
• Ontmoeting ouderen: Koffie-ochtenden, Huifkartocht & Eten met ouderen
• Sinds er geluiden opgingen dat de bibliotheek van Lemele zou sluiten, is basisschool Ichthus samen met Bibliotheek Ommen en Plaatselijk Belang Lemele in actie gekomen. Dit heeft geleid tot de oprichting van een schoolbibliotheek die leerlingen toegang geeft tot de ruilcollectie.