De Oudhollandse markten van 2022 liggen inmiddels ruim twee maanden achter ons. Wat waren er veel bezoekers, wat hadden we geluk met het weer en wat was het gezellig. De Oudhollandse markten hebben daarmee, na twee Corona-stille zomers, hun bestaansrecht opnieuw bewezen.

Desondanks zijn er zaken die ons zorgen baren voor de toekomst. Om te beginnen besloten diverse vaste deelnemers tijdens de Coronapandemie te stoppen of op een andere manier het roer om te gooien. Zij keerden niet terug op de markten.
Het vinden van nieuwe deelnemers bleek lastig, tijdrovend, en onvoldoende succesvol om de Kerkweg en het parkeerterrein bij de Schakel net zo vol te krijgen als in 2018 en 2019.

Verder hebben wij zorgen over de bezetting van de organiserende commissie. Het lukt met enige moeite nog steeds om voldoende vrijwilligers te vinden voor opbouwen en afbreken van de markt, voor hekbewaking en voor begeleiding van het parkeren. Maar de algemene organisatie rustte dit jaar op te weinig schouders. Naast het feit dat daardoor een paar mensen veel te veel tijd in het organiseren van de markten moesten steken, betekent dit dat er geen tijd overbleef om nieuwe ideeën te ontwikkelen en te realiseren. En als één van de organisatoren onverhoopt was uitgevallen, hadden de anderen dat onmogelijk op kunnen vangen.

Om de geschetste problemen te tackelen zijn we op zoek naar mensen die de organiserende commissie komen versterken. Uiteraard hebben we zelf al een lijstje met mensen die we gaan benaderen. Maar wij kennen ook niet iedereen, dus als jij het gevoel hebt dat het mede-organiseren van de markten misschien wel iets voor jou is en daarover met ons in gesprek wil, neem dan voor meer informatie contact op met Elly Wouda, tel. 0614 785 355.

Het is zaak de broodnodige versterking op korte termijn te vinden, want in de eerste maanden van volgend jaar moeten we alweer intensief aan de slag om met bekende en nieuwe deelnemers (ambachtslieden, commerciële standhouders, zang- en dansgroepen) afspraken te maken voordat hun agenda op de marktdagen al gevuld is. Ook het benaderen van sponsors en het uitwerken van nieuwe ideeën moet dan al opgepakt worden.

Concreet betekent dit dat we helaas zullen moeten besluiten met de markten te stoppen als de organiserende commissie eind dit jaar nog niet op sterkte is.
En dat zou na 52 edities op z’n zachtst gezegd heel erg jammer zijn.

Namens de Stichting Oudhollandse markten Lemele

Elly Wouda
Voorzitter