De Provincie heeft vele meldingen binnen gekregen over de veiligheid van de fietsomleiding van de parallelweg N347 tussen Lemele en Ommen. Deze route is in de voorbereidende fase van de werkzaamheden opgesteld in samenwerking met de politie en de verkeerskundige van de gemeente Ommen. De route is destijds gekozen als best mogelijke omleidingsroute. Er zijn geen betere geschikte omleidingen beschikbaar.

De zorgen over de omleiding gaan niet ongehoord en deze nemen wij serieus. De afgelopen dagen zijn we druk bezig geweest met het zoeken naar alternatieven en maatregelen om de omleidingsroute veiliger te maken.

Met de aannemer hebben we de mogelijkheden voor een fietstaxi onderzocht. Dit houdt in dat tijdens werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 07:00u t/m 17:00u een bus met een fietsaanhanger zal pendelen langs de parallelweg over de hoofdrijbaan om fietsers met hun fietsen heen en weer te brengen. Omdat we deze mogelijkheid niet op maandag 20 september 2021 kunnen laten ingaan, heeft de aannemer geschoven met zijn planning, waardoor de volledige afsluiting van de parallelweg wordt uitgesteld tot woensdag 22 september 2021. Dit betekent dat het fietsverkeer op maandag 20 en dinsdag 21 september 2021 nog gebruik kan maken van de parallelweg. Vanaf woensdag 22 september 2021 zal de fietstaxi dan worden ingezet. Deze zal klaar staan aan het begin van de parallelweg ter hoogte van Camping De Lemeler Esch en zal weer stoppen bij Nieuwebrug, alwaar de fietsers hun reis kunnen vervolgen richting Ommen.

Aanvullend zullen ook de volgende maatregelen worden getroffen om de omleidingsroute voor fietsers tussen Lemele en Ommen zo veilig mogelijk te maken.
* Maximum snelheid kerkweg wordt verlaagd naar 30km/u.
* Op de kerkweg worden meerdere malen herhalingsborden geplaatst die het snelverkeer attenderen op de fietsers.

Met vriendelijke groet,
Provincie Overijssel