Het laatste nieuws
• Woensdag 9 maart was de informatieavond op de Imminkhoeve. We zijn nu 2 weken verder en er is al heel veel gebeurd. Hieronder een overzicht, echter eerst even iets anders
We krijgen heel veel aanmeldingen en goede initiatieven aangereikt. Helaas kunnen we nog niet overal op in gaan. Niet omdat we het niet willen, maar omdat we heel gedoseerd zaken willen aanpakken en organiseren. Het belangrijkste is dat de vluchtelingen eerst ‘aarden’ en tot rust komen. Op dit moment hebben ook wij nog meer vragen dan antwoorden. We hebben nog geen goed beeld waar behoefte aan is en wat de Gemeente wel en niet zelf regelt.
Zodra zaken concreter worden, horen jullie dat via de vrijwilligersapp of via een nieuwsbrief.
Acties om geld in te zamelen kunnen natuurlijk altijd gedaan worden!

Er zitten op dit moment 95 vluchtelingen uit Oekraine waaronder 35 kinderen tot de leeftijd van 18 jaar. Het komende weekend (26/27 maart) komen er wellicht 50 personen bij;
• De Gemeente Ommen verwacht begin April een vaste bezetting op de Imminkhoeve te hebben zitten. Nu wisselt het per dag en dat maakt de communicatie vaak lastig; • Er is een kledingbank opgezet in de Schakel tot en met vandaag. We moeten op zoek naar een andere permanente ruimte.
• Er worden taallessen gegeven voor basis Nederlands.
• Elke dinsdagmorgen is er een kapster die de bewoners gratis knipt. Dit is een tijdelijke actie. We zijn bezig om dit structureel in te vullen.
• Er zijn fietsen en skelters ingezameld en daar wordt al druk gebruik van gemaakt. • De eerste kinderen en 2 volwassenen zijn wezen trainen op de voetbalvereniging. • In de kerk in Lemele is een (gedenk/bid) hoekje ingericht voor de Oekraïners.

23 maart 2022
• Donderdagmiddag 24 maart gaan de kinderen van de Imminkhoeve naar de basisschool voor een spellenmiddag.
• Er is een vervoerspoule opgezet om met bewoners mee te rijden naar
tandarts/dokters/winkel etc. Dit doen we alleen op verzoek vanuit de Imminkhoeve. • Er zijn een aantal mensen bereid om op te passen, zodat een moeder even de handen vrij heeft. Dit ligt nog wat gevoelig en wordt nog verder uitgezocht.
• Maandag 21 maart hebben we een presentatie gehouden tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang.
• Er is een bankrekening geopend door de Kerk speciaal voor de Imminkhoeve. Hierop kan geld gestort worden wat wij als Werkgroep dan weer mogen gebruiken voor de Imminkhoeve.
Het rekeningnummer: NL66 RABO 0189 520 086 ten name van Vluchtelingenwerk Lokaal.

Tot zover de laatste stand van zaken. Blijf vooral goede ideeën, voorstellen en initiatieven aanbrengen. Misschien kunnen we er niet direct iets mee, maar na verloop van tijd wellicht wel.

Als er vragen zijn, neem dan gerust contact op met de leden van de werkgroep!