Op 10 april 2020 is het 75 jaar geleden dat Lemele, Archem en Dalmsholte zijn bevrijd.

’t Lemels Arfgoed had diverse activiteiten gepland, o.a. herinneringsbanken op de Lemelerberg en bij de Ichthusschool en een herinneringsbord bij het onderduikershol. Door de spannende situatie waarin we thans zitten kunnen deze acties nu niet doorgaan. U hoort nog wanneer we hier t.z.t. aandacht aan besteden.

Wel roepen we u op om op vrijdag 10 april de vlag uit te steken om zodoende toch nog even stil te blijven staan bij 75 jaar Vrijheid!

Dus: 10 april heel Lemele vlagt!!

Tevens zal bij de Vrijheidsboom tegenover de Ichthuskerk stilgestaan worden bij 75 jaar Vrijheid. De boom zal feestelijk oranje versierd worden.