De jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang Lemele weer gehad. Als bestuur proberen we elk jaar een interessante 2e helft te bedenken. Want waarom organiseren we zo’n jaarlijkse ledenvergadering. Ja, het is verplicht om rekenschap af te leggen bij de leden, maar het geeft ook de mogelijkheid om van de leden direct te horen wat zij belangrijk vinden in dit dorp en het geeft het bestuur de gelegenheid extra aandacht te geven aan een onderbelicht of onbekend onderwerp. Het ene jaar lukt dat wat beter dan het andere jaar. Dit jaar is het goed gelukt vind ik. Na de gebruikelijke 1e helft met informatie van het bestuur, stond de rest van de avond in het teken van ondernemerschap in Lemele. Waar zo’n klein dorp groot in kan zijn. Ten eerste de jeugd: Bram Zandman, woonachtig in Lemele heeft, samen met klasgenoten, voor een project op school een kleine onderneming opgezet: computerhulp voor mensen die daarmee een probleem hebben. Het opgehaalde bedrag is voor een goed doel. Samen met klasgenoten geven ze een leuke presentatie.

Dan nog 3 vrijwilligers die ook iets hebben opgezet of helpen met de uitvoering daarvan: Hendrik van Luinen over de Buurtbus (geweldig succes) en Gerrit Grefelman die Automaatje in Lemele heeft opgezet; voor een klein bedrag haalt hij mensen op met de auto en brengt ze waar ze wezen moeten! Ziekenhuis- of doktersbezoek, maar ook gewoon op visite gaan waar geen (buurt)bus komt, kan allemaal!
CPO is weer iets heel anders: samen zorgen voor de woningen bouwen waar behoefte aan is in Lemele, ook weer een prachtig initiatief!

En dan 2 “echte” ondernemers: Wilma Ellenbroek van camping de lemeler esch hield een prachtig betoog over duurzaam ondernemerschap. Juist omdat wij met z’n allen op zo’n prachtige plek in Nederland wonen, daar moeten we zuinig mee omgaan!
En als laatste, maar zeker niet de minste: Wim Klein Horsman over de verkoop van ijsmachines. We kennen Wim allemaal van de supermarkt, maar dat hij ijsmachines over Europa en nog verder verkoopt, is niet bij iedereen bekend. Ook weer zo’n mooi verhaal.

Je ziet het er aan de buitenkant niet aan af, aan Lemele. Voor je het weet ben je er doorheen, maar het bruist en borrelt hier in Lemele. Daar kunnen we trots op zijn.
Gemist, die interessante ledenvergadering? Geen nood; volgend jaar is er weer één!