Zaterdagmiddag 10 december aanstaande organiseert Landschap Overijssel een speciale Natura 2000-excursie over de Lemelerberg voor omwonenden en andere belangstellenden. In dit natuurgebied worden momenteel weer Natura 2000-
werkzaamheden uitgevoerd.
Tijdens de excursie wandelen deelnemers met een gids langs de gebieden waar gewerkt wordt en wordt een toelichting gegeven op het natuurherstel. De excursie vindt zaterdagmorgen 10 december plaats en duurt ongeveer 1,5 uur. Twee
weken voor de excursie ontvangen deelnemers meer informatie over exacte tijdstip en locatie van aanvang (dit is afhankelijk van het aantal deelnemers). Aanmelden kan door een e-mail te sturen – met het aantal deelnemers – naar fleur.degraaff@landschapoverijssel.nl. Aan de wandeling zijn geen kosten verbonden.
Aanmelden kan tot uiterlijk 21 november.

Wandelen langs de werkzaamheden
Landschap Overijssel is al meerdere jaren bezig met het herstellen van de natuur op de Lemelerberg. Dit najaar vinden de werkzaamheden voornamelijk plaats in Park 1813. Hier wordt het natuurherstel gecombineerd met het oorspronkelijke landschapsontwerp van Pieter Wattez. Tijdens de excursie wandelen deelnemers met de terreinbeheerder, ecoloog en projectleider langs locaties waar gewerkt wordt. Ook vertellen ze over de natuurontwikkeling die inmiddels zichtbaar is in delen waar eerder is gewerkt. Onderweg is er volop gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te zijn.