Zoals wellicht bekend is, verblijven er in de Imminkhoeve sinds een paar weken
vluchtelingen uit de Oekraïne. In Oekraïne is fietsen niet zo ingeburgerd als in Nederland.
Fietsles staat ook niet op het lesprogramma van de basisscholen, zoals hier in Nederland.
Niettemin wordt er driftig gebruik gemaakt van de fietsen die door gulle gevers gedoneerd
zijn en door fanatieke vrijwilligers gebruiksklaar gemaakt zijn. Arnold Vos en de vrijwilligers
van de fietspoel hebben/geven regelmatig fietsles. Maar natuurlijk zijn de gebruikers niet op
de hoogte van de verkeersregels hier in Nederland. Na een aantal bijna ongelukken vonden
we dat het zo niet verder kon. We hebben de ANWB Streetwise verteld over dit probleem.

Zij zijn 21 mei naar de Imminkhoeve gekomen en hebben daar een paar uur verkeersles
gegeven. Carla en Ans van Streetwise begonnen met een presentatie met uitleg over de
verkeersborden, waar je wel en vooral waar je niet mag fietsen. Ze hadden filmpjes en
konden goed uitleg geven. Bijvoorbeeld eerst achterom kijken en daarna je hand uitsteken
en niet zomaar van richting veranderen. De deelnemers konden vragen stellen. Gelukkig was
Elena er ook, zij kon over en weer vertalen, dus geen communicatieproblemen.

Daarna naar buiten. Er werd een parcours uitgezet en iedereen die wilde kon gaan oefenen
en het geleerde in de praktijk brengen. Carla en Ans gaven aanwijzingen. Vooral de kinderen
vonden dat erg leuk. Al met al een geslaagde ochtend en hopelijk wordt het een beetje
veiliger voor iedereen. Je land moeten ontvluchten voor de oorlog en vervolgens in een
ziekenhuis belanden als gevolg van een fietsongeluk; we moeten er niet aan denken!

Mocht u ook willen helpen als vrijwilliger: mail naar lemelehelptoekraine@gmail.com.