Enkele bewoners van de Hellendoornseweg zagen het bord staan dat de kruising vanaf 15 juli afgesloten zou worden.

Er waren wel enkelen die wisten dat de Bindweg opnieuw bestraat zou worden, maar waarom dan de kruising afgesloten moest worden?

Na informatie te hebben ingewonnen werd duidelijk dat de hele drempel zou verdwijnen en het zelfde zou worden als de drempel met de Dorsweg.

Vorig jaar is er al een onderzoek gehouden naar de snelheid op deze weg en door deze drempel weg te halen zou de snelheid zeker omhoog gaan.

En dit geeft gevaarlijke situaties met de zijwegen waar veel kinderen wonen.

Dit is gecommuniceerd met het Plaatselijk Belang en die heeft meteen actie ondernomen naar de gemeente.

Die heeft de situatie nog een keer bekeken en komt ook wel tot de conclusie dat de huidige drempel wel de snelheid omlaag brengt.

Na enig overleg is besloten dat de schuine kanten blijven zitten en dat de bovenkant die nu van asfalt is met klinkers wordt herstraat.

Dit is een mooie oplossing en de bewoners zijn blij dat dit op zo’n korte termijn is geregeld en goed voor de verkeersveiligheid in het dorp.