Op 4 mei verzamelden zich kort voor 20.00 uur ongeveer 250 mensen op de
begraafplaats in Lemele. Onder hen een flink aantal Oekraïense gasten.
Na een kort welkomstwoord speelde muziekvereniging Kunst na Arbeid het
Oekraïense volkslied, ‘uit respect voor hen die moeten meemaken wat nooit meer
mocht gebeuren’, zoals ceremoniemeester Gerrit Dankelman het verwoordde.
Hierna speelde Henk Stoevelaar het signaal Taptoe en werd het twee minuten stil.
Na het aansluitende Wilhelmus legden wethouder Jaspers Faijer en zijn echtgenote
een krans namens de gemeente Ommen, en Siem Marsman en Herman
Kleinhorsman, respectievelijk kortst en langst spelende lid van KNA, namens de
bevolking van Lemele.

Afsluitend liepen alle aanwezigen in stilte langs de kransen en het monument voor
Vrede en Vrijheid, waar te lezen is:
Het is aan ons om hen te gedenken die in de strijd voor de vrede hun leven verloren.
Het is aan ons om met elkaar te werken aan een wereld van vrede en vrijheid voor
iedereen. Laat de hoop op die wereld niet verloren gaan!