Beste inwoners van Lemele,

Zoals u misschien al heeft vernomen, is het bouwplan aan de Bulemansteeg van start gegaan.

Door het toenemende aantal actieve (jong) senioren, is er een sterk groeiende behoefte aan alternatieve woonvormen met levensloopbestendige woningen die al vanaf een leeftijd van 55+ toegankelijk zijn. Het huidige aanbod blijft sterk achter bij de vraag. De Overheid en Gemeenten stimuleren initiatiefnemers bij de ontwikkeling van alternatieve woonvormen die wonen, ondersteuning van buren en eventuele zorg combineren. Zo ook ons woonhofje. Het initiatief voor het bouwplan ‘Bulemansteeg” is bestemd voor 55+ers. Zo kunnen, oudere jongeren, jongere ouderen en senioren bij elkaar wonen in een levendige gemeenschap waar men elkaar kent. Modern ‘noaberschap’. Waar buren elkaar helpen indien nodig. Niet met zorg, maar met aandacht.

Mocht u hiervoor interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met het CPO om u goed te laten informeren over de mogelijkheden.

Daarnaast mag iedereen met een zoekvraag zich melden bij het CPO en zal het CPO hun best doen voor u ook een plan te ontwikkelen. Mailen kan naar cpowonenlemele@gmail.com.