Doelstellingen

Plaatselijk Belang Lemele is een niet-politieke vereniging, die zich ten doel stelt op te komen voor het algemene belang van de inwoners en Lemele naar buiten toe te vertegenwoordigen. Het kan als ontwikkelaar / initiatiefnemer optreden en soms als verschaffer van een rechtspersoon. Vrijwel alle inwoners zijn lid van PB Lemele en betalen jaarlijks een kleine contributie.

Het bestuur is een goede afspiegeling van de Lemeler samenleving en bepaalt samen met haar leden de richting, de thema’s en de onderwerpen waar zij zich voor inzet. PB Lemele is lid van de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen. Het OVKK zet zich in voor de leefbaarheid van de kleine kernen in Overijssel d.m.v. het ondersteunen van allerlei projecten.

Vergaderschema:

Plaats: De Schakel
Datum: elke eerste dinsdag van de maand
Tijd: Vanaf 20.00
Wilt u iets met het bestuur bespreken, dan kan dit aan het begin van elke vergadering van 20.00 tot 20.15. Indien u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, maak dit dan vooraf kenbaar aan het secretariaat info@pblemele.nl.