Documenten

Aanvraag gebruik van marktkramen

Elke niet-commerciële organisatie die een evenement organiseert dat gericht is op het versterken van de sociale cohesie binnen Lemele, mag tijdens dat evenement gratis gebruik maken van de marktkramen. Er zijn 5 marktkramen beschikbaar met elk een afmeting van 3 bij 1 meter. Reserveren van één of meer marktkramen geschiedt door het invullen van de vereiste gegevens in de Bruikleenovereenkomst. Na goedkeuring van de aanvraag ondertekent de secretaris van PBLemele de bruikleenovereenkomst en ontvangt de aanvrager daar een kopie van. De marktkramen zijn opgeslagen bij Henk Scholten, Zandeinde 4 in Lemele. Na afstemming met Henk Scholten, dienen de kramen door de bruiklener daar opgehaald en ook weer teruggebracht te worden. Een auto met trekhaak is daarvoor voldoende.

Download hier de bruikleenovereenkomst