Plaatselijk belang

Plaatselijk Belang Lemele is een niet-politieke vereniging, die zich ten doel stelt op te komen voor het algemene belang van de inwoners en Lemele naar buiten toe te vertegenwoordigen. Het kan als ontwikkelaar / initiatiefnemer optreden en soms als verschaffer van een rechtspersoon.

 

Vrijwel alle inwoners zijn lid van PB Lemele en betalen jaarlijks een kleine contributie.

 

Het bestuur is een goede afspiegeling van de Lemeler samenleving en bepaalt samen met haar leden de richting, de thema’s en de onderwerpen waar zij zich voor inzet.

 

PB Lemele is lid van de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen. Het OVKK zet zich in voor de leefbaarheid van de kleine kernen in Overijssel d.m.v. het ondersteunen van allerlei projecten.
 

 

Bestuur:

Gerrit Jan Hallink (voorzitter)  
Harold Dubbink (vice-voorzitter) LOG/buitengebied, verkeer, bedrijven, St. Lemele Leeft

Giselle Ras

(secretaris)

notulen, nieuwsbrieven, website
Adri van Dulst (penningmeester) subsidies, kleine kernen beleid, Sociaal Domein
Marieke Kramer website
Marjan van Lunteren bibliotheek, glasvezel, Sociaal Domein, jongeren
Erjan Schuurman CPO

Secretariaat:

Giselle Ras  

Kerkweg 7

 
8148 PX Lemele  
Telefoon: 0572 330266
Email: info@pblemele.nl
Bank: NL80 RABO 0348 9133 38
KvK: 40060736
RSIN: 813718934

 

 Fotografen:

Giselle Ras 0572 330266 luusgies@gmail.com

Jan-Willem Brinkhuis

0641272994 jwbrinkhuis@hotmail.com

Voor het fotograferen van alle gebeurtenissen en activiteiten in Lemele. Bij voorkeur een mail sturen naar beide fotografen zodat ze onderling kunnen overleggen wie, waar naar toe gaat.

Beheer website
:


Jan-Willem Brinkhuis & Marieke Kramer

 

Email: info@pblemele.nl

 

 

www.lemele.info