Dorpsplanplus

Lemele doet mee aan Dorpsplanplus (DOP+) waarin een dorpsagenda is opgesteld en waarbij afspraken zijn gemaakt tussen het dorp en de gemeente Ommen over de uitvoering er van. Klik op deze link om de “Dorpsagenda met uitvoeringsprogramma” te openen.

Sociaal Lemele – ontmoeting en activiteiten


Dorpsplein
Het dorpsplein is een diepgewortelde wens. Daarin is veel werk verzet. Het huidige plan blijkt echter een traject van lange adem. We blijven volhoudend streven naar realisatie van een echt dorpsplein. We gaan daarnaast zoeken naar low budget alternatieven voor de kortere termijn, om deels aan de behoefte tegemoet te komen.

Activiteiten voor ouderen
De kookclub voor ouderen is opgestart in De Schakel.
Dit is een groot succes. Houdt het kerkblad van Ichthuskerk in de gaten voor nieuwe data.

Activiteiten voor 12 tot 16 jarigen
Nog geen ontwikkelingen.

Website dorp
De nieuwe website is gerealiseerd.

Lemels Arfhus
Kijk voor meer informatie op de website van het Lemels Arfgoed.

Voorzieningen in ’t groen
Ommetjes en rolpad op de berg.
Het rolpad op de Lemelerberg is gerealiseerd.
De werkgroep heeft de bestaande paden geïnventariseerd en denkt na over nieuwe ommetjes.
Ook fietspaden op de Lemelerberg zijn hierbij ter sprake gekomen.

Natuurspeelplaats op de berg
Deze is gerealiseerd.


Vergroten ijsbaan
Is gerealiseerd en nu is het een kwestie van onderhouden.

 

Strandje bij de Regge
Het strandje bij de Regge is aangelegd.


Inrichting en inspraak
Meedenken dorp over inrichting van Plan Buleman en omgeving sportzaal.
Meedenken dorp over toekomstige woningbouw.

Verkeersveiligheid
Verbeteren bewegwijzering.